Farm Food

Naast de keuze van de grondstoffen is, vanzelfsprekend, ook de onderlinge verhouding tussen de verschillende voedings- en andere stoffen in het voer van belang. De verhouding tussen de voedingsstoffen moet zodanig zijn dat deze in volledige overeenstemming is met de dagelijkse behoefte van de hond.

Vanwege dit laatste moet men er zeker van kunne...

Naast de keuze van de grondstoffen is, vanzelfsprekend, ook de onderlinge verhouding tussen de verschillende voedings- en andere stoffen in het voer van belang. De verhouding tussen de voedingsstoffen moet zodanig zijn dat deze in volledige overeenstemming is met de dagelijkse behoefte van de hond.

Vanwege dit laatste moet men er zeker van kunnen zijn dat de voedingsstoffen in het voer ook inderdaad door het lichaam van de hond opneembaar zijn en niet door het productieproces en/of andere stoffen in het voer onopneembaar worden gemaakt. Een duidelijk voorbeeld hoe de aard van een ingrediënt kan veranderen onder invloed van een productieproces is de broodkorst. Het witte meel is door hogere temperaturen bruin geworden en smaakt opeens bitter. Met andere woorden: er is door het bewerkingsproces een nieuw ingrediënt ontstaan dat qua aard totaal afwijkt van het oorspronkelijke materiaal.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van zuivere, voor menselijke consumptie geschikte, grondstoffen heeft dit ook tot gevolg dat het voer zeer energierijk is. Dit houdt in dat de hond dan veel minder voeding, qua volume, nodig heeft en de stofwisseling daardoor veel minder ballaststoffen te verwerken krijgt, wat de totale gezondheid en het welzijn van de hond ten goede komt.

Als ook de samenstelling van het voer in al z'n facetten niet alleen is afgestemd op de voedingsbehoefte van de hond maar ook op het gehele wezen, dan heeft dit tot gevolg dat de voeding méér is dan de som van de componenten (de voeding is holistisch). Uw hond vaart er wel bij en laat dit ook duidelijk merken via de vacht en huid, levenslust, vitaliteit en totale gezondheid.

Anno-nu ligt de keuze van de voeding niet meer bij uw hond(en) maar bij u!

En denkend in het belang van uw hond hebben wij het principe "Honden Eerst!" bovenaan in ons vaandel staan.

More »
1 - 12 van 20 producten getoond
1 - 12 van 20 producten getoond